УСЛУГИ

  • ЕСТЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА
  • ПЛОМБИРАЊЕ НА ЗАБИ
  • ЕНДОДОНЦИЈА
  • БЕЛЕЕЊЕ НА ЗАБИ
  • ЗАШТИТНИ ГУМИ ЗА БРУКСИЗАМ (чкрипење со забите)
  • БЕЗМЕТАЛНА КЕРАМИКА – ЦИРКОНИЈА
  • МЕТАЛ КЕРАМИКА
  • СКЕЛЕТИРАНИ МОБИЛНИ ПРОТЕЗИ ВИЗИЛ (со и без атечмени / копчиња)
  • ТОТАЛНИ ПРОТЕЗИ

Денталните импланти се надоместоци коиги заменуваат корените на забите. Изработени се од биокомпатибилен материјал, најчесто титаниум. Тие се вградуваат во коската со специјална процедура и служат како основа врз која се изработуваат протетски надоместоци (коронки, мостови, протези). Вградени во виличната коска, тие целосно создаваат чувство за природен заб, како естетски, така и функционално. За детални информации и објаснување проверете тука

Работиме со електронски картички

Се на едно место

Имплантологија

Пациенти од странство