SHËRBIMET

  • STOMATOLOGJIA ESTETIKE
  • BLOMBIMI I DHËMBIT
  • ENDODONCIA
  • ZBARDHJA E DHËMBIT
  • GOMA MBROJTËSE PËR BRUKCIZËM (klithja me dhëmbë)
  • KERAMIKA JO METALIKE – ZIRKONIUMI
  • KERAMIKA METALIKE
  • PROTEZAT E SKELETUARA MOBILE VIZIL (me ose pa kopsa)
  • PROTEZAT TOTALE

Implanetet dentale janë kompenzime të cilët i zëvendësojnë rrënjët e dhëmbëve. Përpunohen nga materialet biokompatibile, më shpesh prej titani. Ata mbjellen ose mbindërohen mbi asht me procedurë të veçantë dhe shërbejnë si bazë mbi të cilët ndërtohen kompenzime protetike (kurora, ura, proteza). Të ngulitur ose ndërtuar në ashtin e nofullës, ata krijojnë një ndjenjë të plotë të dhëmbit natyror, si në aspektin estetik, poashtu edhe në atë funksional. Për të dhënat të detajuara dhe sqarime klikoni këtu.

Ne punojmë me karta shëndetësore elektronike

Gjithçka në një vend

Implantologjia

Pacientë nga diaspora